09127906020

درباره دکتر سهراب مرادی جراح زیبایی

دکتر سهراب مرادی بجستانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

عضو انجمن جراحان پلاستیک ایران

• فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی از دانشگاه علوم پزشکی تهران