021-88985602
ولیعصر ، بالاتر از دستگردی (ظفر) ، خیابان ناصری ، پلاک ۸۱ ، واحد ۱۴ ، طبقه ۵

تزریق چربی به صورت

کاربردهای تزریق چربی

کاربردهای تزریق چربی

از آنجا که این عملیاتی است که با استفاده از بافت چربی خود بیمار انجام می شود ، می توانیم آن را بهترین عمل تشریحی در بین کاربردهای زیبایی تزریق چربی بنامیم. رد بافت چربی خود بدن عارضه ای است که تقریباً وجود ندارد. بنابراین ، نتایج کاربردهای تزریق چربی در صورت خوشایند...
تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت

با افزایش سن ، به تدریج حجم چربی صورت کاهش می یابد. از دست دادن حجم گونه ها و گودی زیر چشم حالت خستگی ایجاد می کند. چین های بینی (خطوط خنده) با پایین آمدن روی صورت ، ممکن است خطوط پایین آمده از کنار لب بارزتر شوند. روش معکوس کردن علائم پیری، جایگزینی چربی از دست رفته...